Protectia persoanelor apartinând grupurilor sensibile la riscuri

Legislatia privind securitatea si sanatatea in munca solicita angajatorilor sa realizeze evaluarea riscurilor si sa adopte masuri de prevenire corespunzatoare. in paralel cu cerintele generale, care se aplica tuturor tipurilor de riscuri si tuturor lucratorilor, angajatorii au urmatoarele obligatii: sa protejeze in special grupurile cele mai sensibile de pericolele care le afecteaza in mod specific; sa organizeze locurile de munca „tinând cont de lucratorii cu disabilitati, daca este necesar”; sa puna la dispozitie un echipament tehnic corespunzator muncii respective astfel incât sa poata fi utilizat de lucratori fara a le fi afectata securitatea si sanatatea. Atunci când se aplica cerintele minime de securitate si sanatate trebuie luate in considerare principiile ergonomice.

Legislatia impotriva discriminarii poate, de asemenea, sa impuna adaptari ale locului de munca si ale utilitatilor la locul de munca. Angajatorii sunt obligati sa asigure urmatoarele: amenajari rezonabile pentru persoanele cu disabilitati, pentru facilitarea accesului la un loc de munca, exercitarea unei profesii sau promovarea, precum si participarea la cursuri de instruire; masuri eficiente si practice destinate amenajarii locului de munca in functie de tipul de handicap, cum ar fi adaptarea spatiilor si a echipamentului, a ritmului de lucru, distribuirea sarcinilor sau asigurarea de mijloace de instruire sau de integrare in munca. Directiva-cadru referitoare la egalitatea de sanse in domeniul muncii si ocuparii interzice discriminarea, directa sau indirecta, bazata pe existenta unui handicap.

Exemplificam câteva prevederi legislative pentru grupurile sensibile/ vulnerabile la riscuri:
1. HG 1169/ noiembrie 2011: prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii din urmatoarele categorii: vârsta intre 15-18 ani si peste 60 ani; persoane cu handicap; cu boli cronice; femei gravide; vedere monoculara; dependenti de alcool/ droguri; stângaci.
2. Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, plus modificari prin OUG 86/2008: ”Art. 77 (1): Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti”.
3. Legea 319/ 2006: art. 12 (1): angajatorul sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor de sanatate si securitate in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Art. 35 si 36 Cap. VII: grupurile sensibile la riscuri (femei gravide, tineri, persoane cu disabilitati, etc…) trebuie protejate impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific. Angajatorii au obligatia sa amenajeze locurile de munca tinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice.

Servicii complete oferite de Misan Med

 • Examene clinice generale
 • Fise de aptitudine
 • Fise soferi profesionisti
 • Fise soferi amatori
 • Fise port arma
 • Ecografie
 • Psihologia muncii
 • Psihiatrie
 • Pediatrie
 • Medicina interna
 • Reumatologie
 • Medicina de familie
 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Ortopedie
 • Diabet si boli de nutritie
 • Oftalmologie
 • Neurologie
 • Urologie
 • ORL
 • Chirurgie plastica
 • Endocrinologie
 • Oncologie
 • Nefrologie
 • Gastroenterologie
 • Boli pulmonare
 • Dermatologie
 • Boli infectioase
 • Neurochirurgie
 • Fizioterapie
 • Stomatologie
 • Implantologie
 • Ortodontie
 • Analize de laborator
 • Logopedie

Oferte front MISAN MED

Frecvent, Clinica Misan Med ofera servicii promotionale la anumite servicii, iar in aceasta perioada, avem active urmatoarele oferte:

 

Oferta februarie/martie: Promo si articol: Cefaleea

Oferta spitalizare de zi si continua: Gratuit prin CJAS

Oferta BLOC OPERATOR: specialitati chirurgicale

Oferta SECOND OPINION: parteneriat TURCIA

Oferta stomatologie: "CERAMICA INTR-O SEDINTA"